Joomla - SEO - Alt tekst opnemen bij afbeeldingen

Waarom?
Google kan een afbeelding niet lezen, maar u kunt wel informatie over de afbeelding meegeven aan google, de zogenaamde alt-tekst.

Log in met het CMS, ga naar de pagina die u wilt bewerken en klik de afbeelding aan waarvoor u een alt tekst wilt invoegen.

Kies nu het imgmanager ext icoon en de afbeeldingmanager opent zich. U ziet de gegevens van deze afbeelding staan en bijna bovenaan staan 'Alternate text' oftwel Alt tekst van een afbeelding.

Houd de tekst duidelijk, kort en krachtig. Een pagina die over appels gaat moet u in de alt niet benoemen als perzikken. Gebruik maximaal 15 woorden.