Open Graph

Als je een artikel deelt op Facebook (of Twitter) dan geeft deze vaak niet jouw gewenste informatie weer. Vaak wijkt het plaatje af en of titel. Dit komt omdat Facebook zelf bedenkt wat deze informatie moet zijn, maar zit er dus vaak naast. Om hier invloed op uit te oefenen is het Open Graph protocol bedacht door Facebook om het gebruikers makkelijker te maken om linkjes van andere websites te delen. Met Open Graph kun je gegevens van je website (je homepage of een blog artikel bijv.) makkelijk integreren in social media zoals Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn.

Om Open Graph te gebruiken moet je op elke pagina html codes in de <head> opnemen. Er zijn 4 verplichte:

og:title – de titel van je artikel
og:type – het type van het object (article, blog, website, video)
og:image – de URL van je afbeelding (zorg voor een afbeelding die groot genoeg is)
og:url – de canonical URL van het object, ofwel de URL waar je naartoe wilt linken

Om deze codes in je artikel te kunnen gebruiken is een plugin nodig, informeer bij Zegenrijk naar de mogelijkheden.

Nadat je het de gegevens hebt ingevoerd bij je artikel kan je het gaat testen met de Facebook Developer Tool Open Graph Debugger. Je ziet dan meteen de verschillende elementen en hoe die ingevuld worden, eventuele foutmeldingen en een preview van het bericht zoals het op Facebook komt. Met de Scrape Again knop kan je na een aanpassing jouw weergave verversen.