Als een pagina voor een website wordt aangeroepen dan gaat in de basis het dataverkeer onversleuteld over het internet. Dat wil zeggen dat kwaadwillenden het verkeer op het internet kunnen lezen. Om te voorkomen dat kwaadwillenden de informatie kunnen lezen kan je het verkeer versleutelen, dat doe je met een SSL certificaat. Een SSL geeft bezoekers vertrouwen met wie ze te maken hebben. Hoe uitgebreider het certificaat, des te meer gegevens er gecheckt worden en weergegeven bij het certificaat in de browser.

Bij het hebben van een webshop of een formulier op je site is een SSL in het kader van de AVG privacy wetgeving zelfs verplicht!


Heeft u geen SSL certificaat dan zal de Chrome browser vanaf oktober 2018 uw site zo gaan tonen, de verwachting is dat andere browsers dit gaan volgen:

SSL nietveilig


Om dit te voorkomen moet er een SSL certificaat gebruikt worden op het domein.

Er zijn verschillende typen SSL certificaat:

  • Basis SSL
  • Bedrijfs SSL
  • Uitgebreide SSL

Basis SSL - Certificaat zonder bedrijfsgegevens
Dit is de meest eenvoudige variant. Certificaten met domein validatie bevatten geen bedrijfsgegevens. Er wordt alleen gecontroleerd of de aanvrager controle heeft over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd.

SSL Domain

Bedrijfs SSL - Certificaat met bedrijfsgegevens
De certificaten met organisatie validatie bevatten bedrijfsgegevens. De bezoekers van een website kunnen met deze bedrijfsgegevenscontroleren of ze op de website van het juiste bedrijf zijn. De bedrijfsgegevens worden in het certificaat opgenomen, maar komen niet prominent in beeld zoals dat bij EV certificaten het geval is (zie Uitgebreide SSL).

Validatie -> naast de domeinvalidatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd worden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken en er wordt ter verificatie naar het bedrijf gebeld.

SSL Domain

Uitgebreide SSL - Certificaat met groene adresbalk
Certificaten met uitgebreide validatie (Extended Validation) tonen de bedrijfsnaam in een groene adresbalk en voldoen aan zeer strenge vastgestelde richtlijnen.

Validatie -> naast de domeinvalidatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd worden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken en er wordt ter verificatie naar de organisatie gebeld. Voor sommige leverancier is het noodzakelijk dat er documenten worden ondertekend en ons worden toegestuurd. De bedrijfsnaam alsmede de naam van de eigenaar wordt in een groene balk weergegeven in de browser.

SSL EV