Voor het uploaden van nieuwe foto's naar een map op de server maak je gebruik van afbeeldingsicon. Een popup van de Image Manager Extended verschijnt.

Kies nu eerst voor de map waar de afbeeldingen in moeten komen bij uploaden en zorg dat deze map geopend is in de middenkolom (je ziet de andere afbeeldingen staan).

Kies voor uploadenen blader naar de gewenste bestanden. Hierna kiezen voor de Upload knop.

Je keert terug op het scherm van de Image Manager Extended. Kies hier nu niet voor Invoegen knop maar Annuleren-knop!